Feed on
Posts
Comments

Formål

VEDTÆGTER FOR NETVÆRKET

§1 Netværkets formål
Stk. 1 Netværkets navn er Dansk Netværk for Avancerede Hypnoterapeuter.
Stk. 2 Netværkets hjemsted er Stouby.
Stk. 3 Netværket ønsker at styrke det faglige fællesskab, at fremme respekt og etik omkring hypnose/hypnoterapi og selvhypnose og gennem udvikling og supervision løfte den enkeltes glæde, tillid og ansvar for sin egen udvikling og praksis.
Stk. 4 Netværket realiserer sit formål ved at samle og opdatere viden og fremme udviklingen indenfor hypnose/hypnoterapi behandling. At formidle information om avanceret hypnoterapi og samlet praktisere indflydelse i medier til gavn for den almindelige folkesundhed.
Stk. 5 At støtte det enkelte medlem med størst mulig supervision i sit virke som selvstændig avanceret hypnoterapeut.
§ 2 Medlemmer
stk. 1 Som medlem optages alle hypnoterapeuter, der er certificerede Avancerede Hypnoterapeuter. Ved indmeldelse betales for medlemskabet via Paypal. (Henvend dig til info@piagemmer.dk for at få tilsendt det rette link.)
Stk. 2 Alle, der er under uddannelse Avanceret Hypnoterapeut optages gratis i netværket, og kan benytte forum, live supervision, scripts osv. Umiddelbart efter færdiggørelsen af uddannelsen fortsætter medlemskabet automatisk, med  mindre kursisten ikke ønsker at fortsætte som medlem.
Stk. 3 Alle medlemmer samt igangværende studerende, forpligtiger sig til at følge netværket’s Vedtægter samt NGH´s Etiske Regler (National Guild of Hypnotists) og til desuden at overholde gældende lovgivning i Danmark heriblandt Lov om Markedsføring af sundhedsydelser samt Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Afsnit IV.
Stk. 4 Netværket’s navn og logo må bruges af medlemmer til reklamering og annoncering for Avanceret Hypnoterapi.
Stk. 5 Alle medlemmer har pligt til at vedligeholde deres virke ved at deltage i efteruddannelser og/eller egenterapi og på anden vis holde deres uddannelse a jour i henhold til terapeutfaget.
§ 3 Eksklusion
Stk. 1 Dersom et medlem groft modarbejder netværket’s virke eller formål, kan medlemmets medlemskab lukkes.
Stk. 2 Hypnoterapeuten har efter en eksklusion ikke ret til at benytte  netværket’s logo og navn samt brochurer m.m..
§ 4 Medlemspris
Stk. 1 Medlemskabet koster 651 kr. årligt med fornyelse forudbetalt hvert år d.10. december. Ønskes månedlig betaling med binding for et år, er prisen 80 kr./mdr.
Stk. 2 Medlemmer: Opkræves for et 1 år ad gangen eller via automatisk månedlig betaling.
Stk. 3 Nye medlemmer: Opkræves for gældende måned ved tilmelding samt resten af året. Tilmelder medlemmet sig senere end lige efter endt uddannelse tillægges 500 kr,- i startgebyr.
§ 5 Udmeldelse
Stk. 1 Udmeldelse skal ske senest en måned før næste opkrævning.
Stk. 2 Eventuelle brochurer skal ved udmeldelse og/eller eksklusion returneres til  netværket. Dette indbefatter også et medlemskabs-diplom, hvis et sådant er udleveret. Behandleren har efter en udmeldelse ikke tilladelse til at benytte netværket´s logo og navn samt brochurer.
Stk. 3 Et medlem kan slettes, når det er i restance i over en måned. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra, i særlige tilfælde.
Stk. 4 Medlemskab kan generhverves ved indbetaling af restance plus 500 kr,-.

Comments are closed.